กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
»   ตร.
»   สท.
»   ตท.
»   สกพ.
»   สตม.
     
 
 
รายการหลัก
 
 
     
 
กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


อาคาร ๑๙ ชั้น ๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๕-๒๐๕๒
Email : budget@royalthaipolice.go.th
 
         
ข่าวประชาสัมพันธ์กองงบประมาณ
   
    

  กิจกรรม :  การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตร. ครั้งที่ 6/2557
  เมื่อ วันที่ : ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
  สถานที่ : ห้องประชุม 404 บช.ก.
ประกาศ วันที่ : ๑ เม.ย. ๒๕๕๗  
  กิจกรรม :  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอและชี้แจงงบประมาณของ ตร. ๒๕๕๖
  เมื่อ วันที่ : ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖
  สถานที่ : โรงแรมโกลเดนบีช ชะอำ จว.เพชรบุรี
ประกาศ วันที่ : ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๖  
  กิจกรรม :  การระชุมหน่วยต่างๆ เพื่อชี้แจง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ตร.
  เมื่อ วันที่ : ๖ ก.พ. ๒๕๕๖
  สถานที่ : ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตร.
ประกาศ วันที่ : ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖  

รวมภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
กระทรวงการคลัง